26 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.สระแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้าแก้ไขปัญาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว หวังลดมลพิษในอากาศเพื่อเป็นต้นแบบ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190226005753419

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้าแก้ไขปัญาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว หวังลดมลพิษในอากาศเพื่อเป็นต้นแบบ ขณะที่จังหวัดหวังเป็นโมเดลต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป ที่บริเวณไร่อ้อย ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกร ไม่เผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล เนื่องจากเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูการหีบอ้อย และในช่วงดังกล่าวมักจะมีปัญหาการเผาไร่อ้อย เพื่อความง่ายในการตัดอ้อยส่งโรงงานของเกษตรกร ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และมีเศษผงจากการเผา หรือในพื้นที่เรียกว่า “หิมะดำ” สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่มาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมคณะทำงานนโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้มีมติเห็นชอบในที่ประชุมให้ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่นำร่องปลอดการเผาไร่อ้อย จึงได้มีการดำเนินการพูดคุยทำความเข้าใจแก่เกษตรกรเจ้าของไร่อ้อย เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยใช้ชื่อการแก้ไขปัญหาตามมาตรการนี้ว่า “สระแก้วโมเดล”